Αναρτήθηκε στις:16-01-20 14:10

Εμβολιασμοί αιγοπροβάτων για μελιταίο πυρετό


Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Άρτας ενημερώνει τους αιγοπροβατοτρόφους του Νομού ότι οι εμβολιασμοί /αιμοληψίες των αιγοπροβάτων για τον Μελιταίο Πυρετό θα διενεργηθούν από τις 03 Φεβρουαρίου έως 24 Ιουνίου. Γίνεται ακόμη γνωστό ότι:

• Ακόμη κι αν δεν έχουν αρνάδες αναπαραγωγής, οφείλουν να είναι παρόντες κατά την επίσκεψή μας στην κοινότητά τους, θα πραγματοποιηθεί αιμοληψία από όλα τα ενεργά κριάρια.

• Όλα τα καταγεγραμμένα ζώα στο μητρώο της εκμετάλλευσης να φέρουν ενώτια. Μη συμμόρφωση τους θα έχει επιπτώσεις στον επιτόπιο έλεγχο που διενεργείται στην εκμετάλλευσή τους.

• Όλοι οι παραγωγοί - κτηνοτρόφοι που ενδιαφέρονται να κάνουν εμβολιασμό - αιμοληψία θα περιμένουν σε κεντρικό σημείο του χωριού ώστε να τηρείτε κάθε φορά η προτεραιότητα του καθενός διαφορετικά, προς αποφυγή παρεξηγήσεων.

• Οι παραγωγοί - κτηνοτρόφοι οι οποίοι έχουν μικρό αριθμό αιγοπροβάτων κάτω των 10 και βρίσκονται σε μακρινή απόσταση από το χωριό θα φροντίσουν εκ των προτέρων να έχουν τα ζώα στα οποία πρόκειται να γίνει εμβολιασμός- αιμοληψία στην πλατεία την συγκεκριμένη ώρα και ημέρα ώστε να εξυπηρετηθούν καλύτερα και νωρίτερα για να διευκολυνθεί το έργο του συνεργείου και της Υπηρεσίας και προς αποφυγή παρεξηγήσεων.

• Οι παραγωγοί κτηνοτρόφοι θα γνωρίζουν εκ των προτέρων τον αριθμό των ζώων που δηλώνουν στο μητρώο εκμετάλλευσης τους, τον κωδικό εκτροφής καθώς και τα ενώτια τα οποία έχουν τοποθετηθεί στις αρνάδες που πρόκειται να εμβολιαστούν ή των κριαριών που πρόκειται να γίνει αιμοληψία.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ