Αναρτήθηκε στις:28-11-19 14:42

Λίνα Μενδώνη: Μεταφέρεται το Θέατρο Κάστρου Άρτας!


Από την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, δόθηκε απάντηση στην ερώτηση του βουλευτή του «Κινήματος Αλλαγής» Άρτας, Χρήστου Γκόκα για την αξιοποίηση του ΞΕΝΙΑ στο Κάστρο της Άρτας καθώς και τη λειτουργία του Μικρού Θεάτρου.

Σύμφωνα με την απάντηση η κ. υπουργός αναφέρεται στην απόφαση - γνωμοδότηση του ΚΑΣ και στην πρόταση που υπέβαλε ο Δήμος Αρταίων, υιοθετώντας τις προτάσεις του ΚΑΣ για την αξιοποίηση του ΞΕΝΙΑ, ως πολιτιστικού χώρου με χώρους ψυχαγωγίας, χωρίς τη λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας.

Επιπλέον αναφέρεται στην ένταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της πρότασης του Δήμου Αρταίων που έχει εγκριθεί.

Από την απάντηση διαφαίνεται ότι το υπουργείο Πολιτισμού δεν εισέρχεται στην ουσία της γνωμοδότησης του ΚΑΣ που απορρίπτει μιας ήπιας όχλησης δραστηριότητα όπως είναι η ξενοδοχειακή δραστηριότητα, σε σχέση με τη λειτουργία χώρων ψυχαγωγίας, ενώ αναφέρεται στην περίπτωση του Ναυπλίου με επιχείρημα ότι εκεί η δραστηριότητα δεν διακόπηκε ποτέ, ενώ το ΞΕΝΙΑ Άρτας σταμάτησε να λειτουργεί, αν και αγνοεί ότι αυτό έγινε με ευθύνη του ίδιου του υπουργείου Πολιτισμού.

Η απάντηση, υπογραμμίζει ο κ. Γκόκας, δεν είναι ολοκληρωμένη ως προς τα περιθώρια τροποποίησης της πορείας του θέματος του ΞΕΝΙΑ για επαναλειτουργία του ως ξενοδοχείο, ενώ το επιχείρημα της χρηματοδότησης δεν μπορεί να είναι ανασταλτικός παράγοντας, αφού μπορεί να αξιοποιηθούν οι όποιοι πόροι για παράλληλες επεμβάσεις στον ίδιο ή και σε άλλους χώρους.

Επίσης, σημειώνει ο βουλευτής Άρτας του ΚΙΝΑΛ, είναι ανησυχητική η αναφορά στο υπαίθριο θέατρο του Κάστρου, αφού από τα αναφερόμενα στην απάντηση προβλέπεται η μεταφορά και λειτουργία του σε άλλο χώρο, στο βόρειο τμήμα, χωρίς να διευκρινίζεται αν αυτή θα είναι μόνιμη ή προσωρινή. Και αναφέρεται στο έργο, στο χώρο του υπαίθριου θεάτρου, που αναμένεται να ξεκινήσει (προϋπολογισμού 976.000 ευρώ) δηλαδή και για τις δύο περιπτώσεις φαίνεται ότι οι χρηματοδοτήσεις λαμβάνονται περισσότερο υπόψη για τις εξελίξεις, και όχι αυτή καθ’ αυτή η φύση της χρήσης των χώρων, η ιστορία τους και ο δεσμός των Αρτινών μαζί τους, αλλά και η προοπτική τους με συνθήκες βιωσιμότητας και επανασύνδεσής τους με την κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Άρτας, καθώς και την ανάδειξή τους σε σημείο αναφοράς για ντόπιους και ξένους επισκέπτες.

Η απάντηση της υπουργού, Λίνας Μενδώνη, αναφέρει τα εξής:


«Σε απάντηση της αριθμ. πρωτοκόλλου 1455/23.10.2019 ερώτησης του βουλευτή, κ. Χρήστου Γκόκα, και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το Κάστρο της Άρτας, συνολικής έκτασης 37.600 τ.μ., αποτελεί κηρυγμένο ιστορικό διατηρητέο μνημείο δυνάμει της ΥΑ 90211/4215/7.12.1956, ΦΕΚ 281/Β.29.12.1956), εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας και προστατεύεται από την ισχύουσα Αρχαιολογική Νομοθεσία.

Με το Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/23.02.2012) η κυριότητα του κτιρίου του πρώην ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ μεταβιβάστηκε στο Δήμο Αρταίων. Συγκεκριμένα, εντός του Κάστρου της Άρτας, μεταβιβάστηκε εδαφική έκταση 4.250 τ.μ. όπου περιλαμβάνεται το κτίριο του ΞΕΝΙΑ και ο περιβάλλον χώρος αυτού. Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης κυριότητας, ο Δήμος Αρταίων υπέβαλλε το έτος 2016 αίτημα για επαναλειτουργία του ΞΕΝΙΑ ως ξενοδοχείου, το οποίο δεν εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, με το σκεπτικό ότι η λειτουργία ιδιωτικής ξενοδοχειακής εγκατάστασης μέσα στο χώρο του Κάστρου αντιβαίνει στο δημόσιο χαρακτήρα του αρχαιολογικού χώρου και δεν συνάδει με τον ιστορικό - πολιτιστικό χαρακτήρα του μνημείου (αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ ΔΒΜΑ/ ΤΒΜΑΧΜΑΕ/ 20214/ 11757/ 500/ 142/ 24-01-2017 Υ.Α.).

Κατόπιν τούτου, ο Δήμος Αρταίων κατέθεσε νέα πρόταση για τη χρήση του ΞΕΝΙΑ, ως πολιτιστικού πολυχώρου, υιοθετώντας τις προτάσεις του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, ώστε η χρήση του ΞΕΝΙΑ να μην αντιβαίνει στο δημόσιο χαρακτήρα του αρχαιολογικού χώρου και να συνάδει με τον πολιτιστικό χαρακτήρα του μνημείου.

Η ανωτέρω πρόταση εγκρίθηκε, με όρους να υποβληθούν από το Δήμο Αρταίων αναλυτική έκθεση για τις πολιτιστικές δραστηριότητες μονίμου χαρακτήρα που θα στεγαστούν στο πρώην ξενοδοχείο, πλήρη μελέτη για την αποκατάσταση του κτιρίου, καθώς και πρόταση για την επίλυση της πρόσβασης στο ΞΕΝΙΑ (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΔΒΜΑ/ ΤΒΜΑΧΜΑΕ/ 116087/ 79845/ 1734/ 562/ 16-03-2018 Υ.Α.). Με την ανωτέρω απόφαση, ο Δήμος Αρταίων υπέβαλε προς ένταξη την αξιοποίηση του ΞΕΝΙΑ σε Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και η πρόταση έχει ήδη εγκριθεί.

Θεωρούμε, ότι η αξιοποίηση του ΞΕΝΙΑ από τον Δήμο Αρταίων ως πολιτιστικού χώρου, όπου θα πραγματοποιούνται ποικίλες πολιτιστικές δραστηριότητες, καθώς και με χώρους ψυχαγωγίας (αναψυκτήριο, εστιατόριο κλπ), ώστε να εξασφαλίζονται έσοδα από την μίσθωσή τους, συνάδει απόλυτα με το χαρακτήρα του αρχαιολογικού χώρου και θα προσδώσει νέα δυναμική εν γένει στο Κάστρο της πόλης. Η οποιαδήποτε αλλαγή σήμερα στη διαδικασία, που έχει δρομολογηθεί, θα έχει επιπτώσεις στην ήδη εξασφαλισμένη από το υπουργείο Ανάπτυξης χρηματοδότηση.

Όσον αφορά τα διαλαμβανόμενα στην ερώτηση του βουλευτή, επισημαίνουμε τα ακόλουθα: Το Κάστρο Μονεμβασίας, η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, η Παλιά Πόλη των Χανίων και το Κάστρο των Ιωαννίνων είναι αρχαιολογικοί χώροι, οι οποίοι παράλληλα είναι ενεργοί οικισμοί και όλα τα αιτήματα που τους αφορούν εξετάζονται από τα αρμόδια Συμβούλια του ΥΠΠΟΑ σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3028/2002. Η νοτιοανατολική ακρόπολη (Ιτς Καλέ) του Κάστρου των Ιωαννίνων, στην οποία λειτουργεί ένα αναψυκτήριο, είναι επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος.

Όσον αφορά στην Ακροναυπλία, σας γνωρίζουμε ότι το ΞΕΝΙΑ Ναυπλίου δεν ξαναλειτούργησε, ενώ η ξενοδοχειακή μονάδα στην Ακροναυπλία, δεν σταμάτησε ποτέ να λειτουργεί μετά την οικοδόμησή της. Μάλιστα το έτος 2002, μετά από εξέταση της υπόθεσης από το ΚΑΣ, εγκρίθηκε μελέτη ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού της (αρ. ΥΠΠΟ/ ΑΡΧ/ Β1/ Φ30/ 9855/ 338/ 19-02-2002 Υ.Α.).

Καταλήγοντας, επισημαίνεται ότι τα Αρχαιολογικά Συμβούλια του ΥΠΠΟΑ εξετάζουν κάθε αίτημα που υποβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη αφενός την αρχαιολογική νομοθεσία και αφετέρου την υποβληθείσα μελέτη σε συνδυασμό με την φυσιογνωμία του κάθε μνημείου ή αρχαιολογικού χώρου, ούτως ώστε η όποια τυχόν παρέμβαση να μην προσβάλλει αυτό.

Επιπλέον, όσον αφορά στη λειτουργία του υπαίθριου θεάτρου εντός της εσωτερικής ακρόπολης του Κάστρου της Άρτας, σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας interreg v/a Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 (άξονας προτεραιότητας 2: «Integrated environmental management», 2.1 «VAlorisation of cultural heritage and natural resources as o territorial asset of the Program Area»), η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας είχε υποβάλλει αίτημα συμμετοχής ως εταίρος με τίτλο πρότασης: «HERMES – Heritage Rehabilitation as Multiplier cultural Empowerment within Social contest». Το προτεινόμενο έργο εγκρίθηκε με ποσό 976.732,00 ευρώ για την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, έχουν υπογραφεί τα σχετικά Συμφωνητικά Συνεργασίας και αναμένεται άμεσα η ένταξη του έργου.

Στο έργο προβλέπεται η πραγματοποίηση εργασιών στο χώρο του πλατώματος της εσωτερικής ακρόπολης, προκειμένου να αξιοποιηθεί και να είναι προσβάσιμος στο κοινό. Για την υλοποίηση αυτών των εργασιών, θα πρέπει να απομακρυνθούν ξύλινες κερκίδες του υπαίθριου θεάτρου. Η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, προκειμένου να μη στερήσει από τους Αρτινούς και την τοπική κοινωνία τη δυνατότητα λειτουργίας ενός υπαίθριου θεάτρου εντός του Κάστρου, που έχει συνδεθεί με την πολιτιστική ζωή της πόλης, έχει προβλέψει στην εγκεκριμένη προμελέτη τη μεταφορά των ξύλινων κερκίδων του θεάτρου στο βόρειο τμήμα του Κάστρου, πλησίον της βόρειας πύλης, στο χώρο όπου υπήρχαν γήπεδα τένις κατά την εποχή λειτουργίας του ΞΕΝΙΑ. Συνεπώς, το υπαίθριο θέατρο θα συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς καμία διακοπή εντός του χώρου του Κάστρου».img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ