Αναρτήθηκε στις:14-11-19 15:34

Ηγουμενίτσα: Επιστημονική Ημερίδα από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων


Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα πραγματοποιήσει εκδήλωση δηµόσιας παρουσίασης της Πράξης «Ολοκληρωµένο σύστηµα καταγραφής δεδοµένων µε σκοπό τη δηµιουργία χρονοσειρών, µοντέλων και ενηµερώσεων σχετικά µε τις πληµµύρες στην πόλη της Ηγουµενίτσας», την Παρασκευή 15 Νοεµβρίου 2019, 11:00 πµ, στο Πνευµατικό Κέντρο ΠΑΝΘΕΟΝ του ∆ήµου Ηγουµενίτσας.

Θα προηγηθεί περιήγηση στα σηµεία εγκατάστασης των σταθµών µέτρησης στη περιοχή της Ηγουµενίτσας, η οποία θα ξεκινήσει στις 10:00 πµ µπροστά από το Πνευµατικό Κέντρο ΠΑΝΘΕΟΝ.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ