Αναρτήθηκε στις:05-09-19 13:04

Πρόσκληση για συμμετοχή σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών


Το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνδιοργανώνουν Δια-ιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο: «Υδατοκαλλιέργειες-Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών».

Η προθεσμία για υποβολή αίτησης υποψηφιότητας λήγει στις 15-11-2019.

Γενικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, η Αίτηση, η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κτηνιατρικής:

http://www.vet.uth.gr/greek/postgraduate/index.html

και του Τμήματος Γεωπονίας:

http://tegeo.teiep.gr/anakoinoseis/anakinoseis.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ