Αναρτήθηκε στις:17-07-19 19:26

Τέσσερις θέσεις ειδικών συνεργατών στο Δήμο Αρταίων


Ο Δήμος Αρταίων προτίθεται να καλύψει:

1. Την θέση του Ειδικού Συνεργάτη για θέματα Τύπου, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων. Οι υποψήφιοι για την θέση αυτή θα πρέπει να είναι απόφοιτοι τμήματος Π.Ε. Δημοσιογραφίας ή Επικοινωνίας ή Δημοσίων Σχέσεων.

2. Την θέση του Ειδικού Συνεργάτη για θέματα Τουρισμού. Οι υποψήφιοι για αυτή τη θέση θα πρέπει να είναι απόφοιτοι τμήματος Π.Ε. Τουριστικών Σπουδών.

3. Τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι υποψήφιοι για αυτή τη θέση θα πρέπει να είναι απόφοιτοι τμήματος Π.Ε. Γεωπονίας.

4. Τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη για θέματα Αρχιτεκτονικής. Οι υποψήφιοι για αυτή τη θέση θα πρέπει να είναι απόφοιτοι τμήματος Π.Ε. Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών.

Για αυτό το λόγο καλεί όσους/ες έχουν τα τυπικά προσόντα για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων να καταθέσουν σχετική αίτηση με συνημμένο βιογραφικό μέχρι τις 10 Αυγούστου 2019 στο γραφείο Δημάρχου Αρταίων (Δημαρχείο, 3ος όροφος) ή στο e-mail dimos@arta.gr.

img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ