Αναρτήθηκε στις:12-03-19 08:06

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου


Σήμερα Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 και ώρα 8:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: (Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 01-03-2019 συνεδρίασης).

1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 06-12-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στέγης παλαιού Δημοτικού Σχολείου Σερβιανών», προϋπολογισμού 64.000,00 € με ΦΠΑ.

2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 08-01-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση και επισκευή οδού προς το κέντρο εξέτασης οδηγών της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.

3. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς κτηνοτροφικές μονάδες στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιοκάτουνου και σύνδεσή τους με την Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων», προϋπολογισμού € 124.000,00 με ΦΠΑ.

4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Κουκουλιών ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.

5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση και στεγάνωση κτιρίου Κέντρου Υγείας Βουλγαρελίου», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.

6. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού από το Κομμένο Άρτας έως το ιστορικό σημείο Μηδέν στο δέλτα του ποταμού Αράχθου», προϋπολογισμού € 192.000,00 με ΦΠΑ.

7. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οικίας Μπούση στον Ιστορικό χώρο Σουλίου», προϋπολογισμού € 000,00 με ΦΠΑ.

8. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Αλεποχώρι Μπότσαρη», προϋπολογισμού € 000,00 με ΦΠΑ.

9. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον κόμβου Κάτω Καλεντίνης της Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 000,00 με ΦΠΑ.

10. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας παράλληλου οδικού δικτύου (Μεγάλη Βρύση – Αγιά Κυριακή) της Δ.Ε. Αθαμανίας της ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 000,00 με ΦΠΑ.

11. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή των Αγνάντων», προϋπολογισμού € 400,00 με ΦΠΑ.

12. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού που οδηγεί σε κτηνοτροφική μονάδα και σύνδεση αυτής με την επαρχιακή οδό προς Καταρράκτη», προϋπολογισμού € 400,00 με ΦΠΑ.

13. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού στην περιοχή Φωτεινού Άρτας», προϋπολογισμού € 400,00 με ΦΠΑ.

14. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διευθέτηση ομβρίων και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης επί της 3ης επαρχιακής οδού στην Τ.Κ. Χουλιαράδων», προϋπολογισμού € 17.000,00 με ΦΠΑ.

15. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων με την κατασκευή βραχοπαγίδων επί της Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων στη θέση Βουργαρέλι», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ (ακύρωση της αριθμ. 40/2662/12-12-2018 απόφασης της Ο.Ε.).

16. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδοστρώματος μετά από κατολίσθηση στη Χ.Θ. 84+ 500 της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης (θέση Ντέρτι)», προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ.

17. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση κατασκευή συρματόπλεκτων κιβωτίων στις όχθες του χειμάρρου Σαραντάπορου στη θέση Γωνιά Τ.Κ. Κάτω Αθαμανίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για προστασία οικίας από κατάρρευση», προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ.

18. Έγκριση τροποποίησης της νομικής δέσμευσης για το «ΤΜΗΜΑ 1 ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΑΜΕΑ» με ΑΑ 5 της σύμβασης του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία της Σ.Υ.Δ.», της Πράξης «Κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)» με κωδικό MIS 5000169 του ΕΠ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».

19. Έγκριση τροποποίησης της νομικής δέσμευσης για το «ΤΜΗΜΑ 11 ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΗΠΟΥ» με ΑΑ 13 της σύμβασης του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία της Σ.Υ.Δ.», της Πράξης «Κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)» με κωδικό MIS 5000169 του ΕΠ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».

20. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Άρτας», αναδόχου «Κ/Ξ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ-ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», μέχρι την 30-04-2019.

21. Έγκριση χορήγησης 9ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή – Αναστύλωση Μοναστηρίου Ζέρμας», αναδόχου Σπυρίδωνα Σαλούκα, μέχρι την 31-07-2019.

22. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Πωγωνίου» αναδόχου «Κ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ – ΤΖΗΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 25-05-2019.

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκπόνηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιπλημμυρική προστασία της πεδιάδας Άρτας κατά τη χειμερινή και εαρινή (μη αρδευτική) περίοδο», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000008, στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Αρταίων και τον ΓΕΟΒ Πεδιάδας Άρτας.

24. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση μετά από κατολίσθηση λόγω έντονων καιρικών φαινομένων του αγωγού ύδρευσης Καψάλων και προστασία της Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων (προμήθεια υλικών)».

25. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή της Τ.Κ. Βλαχερνών (προμήθεια υλικών)».

26. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας στην Τ.Κ. Τετρακώμου μετά από έντονες βροχοπτώσεις (προμήθεια υλικών)».

27. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ζημιών οδού προς κτηνοτροφικές μονάδες στην Τ.Κ. Σπαθαραίων (προμήθεια υλικών)».

28. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς υδρομαστεύσεις για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων στην Τ.Κ. Σερζιανών (παροχή υπηρεσιών)».

29. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση της προσβασιμότητας μονοπατιού στον ποταμό Αγναντίτη στην Τ.Κ. Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων».

30. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς κτηνοτροφικές μονάδες στην Τ.Κ. Μεσούντας (προμήθεια υλικών)».

31. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση πρανούς στον Αώο ποταμό προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων».

32. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης κατολίσθησης στην Μυρσίνη Πρέβεζας».

33. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού και διευθέτησης ποταμού για την προστασία του οδικού δικτύου Ιωαννίνων - Κοζάνης (παροχή υπηρεσιών)».

34. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης τάφρων και καθαρισμός αυτών εντός ορίων της Τ.Κ. Στρογγυλής Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».

35. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης υποδομών στα όρια του Δ.Δ. Πωγωνίσκου».

36. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση διώρυγας άρδευσης αγροτικών καλλιεργειών στην Γλυκή».

37. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης ρέματος που διατρέχει το Δ.Δ. Κουκλεσίου καθώς και προστασία παρακείμενων ιδιοκτησιών».

38. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προστασία οικίας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα με την άμεση κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Αθαμανίου επί της Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων (προμήθεια υλικών)».

39. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση πρόσβασης στην παραλία Μέγα – Ντράφτι και σύνδεσή της με την επαρχιακή οδό Συβότων - Πλαταριάς για εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α (προμήθεια υλικών)».

40. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για αποκατάσταση μετά από θεομηνία της γέφυρας στην περιοχή της Μεσογέφυρας Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών)».

41. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού παραποτάμιων ρεμάτων στα όρια της Δ.Ε. Παραμυθιάς».

42. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μετατόπιση καμπίνας οπτικής ίνας στα πλαίσια ολοκλήρωσης εργασιών βελτίωσης-αναβάθμισης του κόμβου Αεροδρομίου».

43. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης στο ΕΓΣΑ 87 (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987) τμήματος του αγροκτήματος Ρευματιάς Ν. Πρέβεζας και τμήματος αγροκτήματος Τρικάστρου».

44. Έγκριση του από 12-02-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-02-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση επαρχιακής οδού Αυχένας Αμπελοχωρίου – Ραφταναίοι - Κτιστάδες», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.

45. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση τοίχου και την προστασία οικιών στα όρια του Δ.Δ. Παρδαλίτσας».

46. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης οδικού δικτύου στο Μάζι Κόνιτσας».

47. Έγκριση του Πρακτικού 1ο/ 28-02-2019 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου ΠΕ 100 Φ500 PN 12,5 Atm για την αντικατάσταση του κεντρικού αρδευτικού δικτύου (θέση Πριάλα Α3-Α4) του ΤΟΕΒ Μπόιδα Μαυρής», προϋπολογισμού 63.215,00 €, με Φ.Π.Α.

48. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.

49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αναμόρφωση ΚΑΕ εκτάκτων παροχών της Π.Ε. Ιωαννίνων.

50. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας συνολικά 50 δίσκων SSD (25 χωρητικότητας 250 GB και 25 χωρητικότητας 120 GB αντίστοιχα), για την αναβάθμιση των Η/Υ των σταθμών εργασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων.

51. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας Μηχανογραφικού Εξοπλισμού Εκτυπωτών για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων.

52. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την ετήσια συντήρηση των μηχανημάτων, τη συντήρηση του εγκατεστημένου Προγράμματος Η/Υ, την ανανέωση iso και την προμήθεια ανταλλακτικών, για το 2019 του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων.

53. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της 13ης ΔΩΔΩΝΑΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ στις 24/03/2019.

54. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο πρόγραμμα «Erasmus+ programme N.A.T.A. - News across the Atlantic».

55. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης προμήθειας για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο 7ο Φεστιβάλ Γυμναστικής στην Πρέβεζα.

56. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή μαθητών από την Ήπειρο στον τελικό του Πανελλαδικού Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2019.

57. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για την αναπαραγωγή τουριστικών εντύπων της Περιφέρειας Ηπείρου.

58. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Πρεβέζης (Αμμουδιά) για το έτος 2019».

59. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου «Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή της Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2019».

60. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιτήρησης Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (Μ.Σ.Ε) στα μικρά μηρυκαστικά για τις δαπάνες μεταφοράς, θανάτωσης και καταστροφής ζώων, για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.

61. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδαστή ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Ιωαννίνων.

62. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αναδρομική καταβολή των εκτός έδρας μετακινήσεων για το χρονικό διάστημα 29-11-2018 έως και 31-12-2018, του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων.

63. Έγκριση διενέργειας ανοικτού (διεθνούς) διαγωνισμού (άνω των ορίων), κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, πραγματοποίηση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε.Π.Σ.ΗΠ.», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

64. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-01-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επένδυση τμημάτων αρδευτικών διωρύγων στην περιοχή Ράχης», προϋπολογισμού € 74.200,00 με ΦΠΑ.

65. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 17-01-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού 39.500,00 € με ΦΠΑ.

66. Έγκριση του από 20-02-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-02-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση–αποκατάσταση της ΕΟ αρ. 19 από Κουκούλια – Γουριανά – Ρωμανός – Κάτω Γραικικό – Μακρύκαμπος» προϋπολογισμού 183.000,00 € με Φ.Π.Α.

67. Έγκριση του από 01-03-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-03-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση βατότητας δρόμου Αγίου Σπυρίδωνα – Στρογγυλής Δήμου Αρταίων», προϋπολογισμού 160.000,00 € με ΦΠΑ.

68. Έγκριση του από 05-03-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-03-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση πρόσβασης σε αγροδιατροφικές μονάδες του Δήμου Αρταίων (ΔΕ Γραμμενίτσας – ΔΕ Βλαχερνών) και του Δήμου Νικολάου Σκουφά (ΔΕ Πέτα)»,προϋπολογισμού 148.800,00 € με Φ.Π.Α.

69. Έγκριση του από 27-02-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-02-2019 διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση-βελτίωση του δρόμου πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες από Τ.Κ. Καλαμιάς έως Ιόνια Οδός», προϋπολογισμού 56.000,00 με ΦΠΑ.

70. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση δρόμου Διχομοίρι – Τυμπά (όρια Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη)», αναδόχου Παναγιώτη Κατέρου ΕΔΕ, μέχρι την 30-06-2019.

71. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Επισκευή δύο σταθμών μέτρησης ποιότητας νερού ποταμών και τάφρων που εκβάλλουν στον Αμβρακικό».

72. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της δημοπρασίας εκμίσθωσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό – Ροδιά της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

73. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε Άρτας οικ. έτους 2019, για οφειλές έτους 2018, έργα και λοιπές δαπάνες έτους 2019, όπως προέκυψαν μετά την 1η Τροποποίησή του.

74. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

75. Έγκριση τροποποίησης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2018-2019 με άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης του προϋπολογισμού του αριθ. 3109/24-08-2017 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 45214) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

76. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, για την καταβολή τόκων υπερημερίας στα πλαίσια εξωδικαστικού συμβιβασμού της Π.Ε. Άρτας.

77. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

78. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Εργασίες οδοστρωσίας και ηλεκτροφωτισμού στη Τ.Κ. Βαλανιδούσας ΠΕ Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 53.000,00 με ΦΠΑ.

79. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση οδοποιίας και βελτίωση βατότητας προς κτηνοτροφικές μονάδες στα όρια του Δ.Δ. Μιχαλιτσίου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.

80. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/70, 71, 72, 74 και 75/01-03-2019 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 01-03-2019, για επείγουσες εργασίες α) εργασίες καθαρισμού ρεμάτων και χαντακιών στην περιοχή Κερασώνα Π.Ε Πρέβεζας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, β) καθαρισμού ποταμού Μαυρής και ρεμάτων που απορρέουν σε αυτόν προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, γ) αποκατάστασης βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου προς κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή Κοτσανόπουλου ΠΕ Πρέβεζας που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα δ) καθαρισμού ρεμάτων στην περιοχή Σταυροχωρίου και Αηδονιάς Π.Ε Πρέβεζας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και ε) κοπής επικίνδυνων για την οδική ασφάλεια δέντρων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε Πρέβεζας προς αποφυγή ατυχημάτων.

81. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 05-02-2019 για επείγουσες εργασίες καθαρισμού ρεμάτων στην περιοχή Ταράνα Δήμου Πρέβεζας ΠΕ Πρέβεζας και από 12-02-2019 για επείγουσες εργασίες α) αποκατάστασης βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου προς κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή Ωρωπού ΠΕ Πρέβεζας, β) αποκατάστασης βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου προς κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή Μεγάδενδρο Εκκλησιές ΠΕ Πρέβεζας και γ) άρσης καταπτώσεων και αποκατάστασης βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου προς κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή Γαλατά και Μελιανά ΠΕ Πρέβεζας, που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/43/5-2-2019 και Φ.301/52, 53 & 54/12-02-2019 αντίστοιχα, αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας και τις αριθμ. 5/318/08-02-2019 και 7/426/20-02-2019 αποφάσεις ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.

82. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

83. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας.

84. Έγκριση του Πρακτικού IV/04-03-2019 (αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της», για τα έτη 2019 και 2020, συνολικού προϋπολογισμού 512.700,32 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

85. Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

86. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων και παραποτάμων του ποταμού Καλαμά στα όρια του Δήμου Φιλιατών (παροχή υπηρεσιών)».

87. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου στο Δ.Δ. Λούτσας».

88. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

89. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ηλεκτρονικών βατήρων εκκίνησης κολύμβησης», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.

90. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου για τη λύση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «BIC ΗΠΕΙΡΟΥ».img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ