ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  • img
    Μία θάλασσα δύο πατρίδες

    Μία θάλασσα: το Αιγαίο Πέλαγος, για τους Έλληνες, Λευκή θάλασσα για τους Οθωμανούς, δύο πατρίδες: η Σμύρνη και ο Βόλος...