ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

  • img
    Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας

    Μέτρα για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, την προστασία εργαζομένων μερικής απασχόλησης και για το πλαίσιο λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων...